ΦΟΜ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟΝ ΦΟΜ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2023-2024, ΣΤΟΝ ΦΟΜ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)- από το 1995 🙂 – Τμήματα :
1) ΠΡΟΝΗΠΙΑ 3,5 – 5 ΕΤΩΝ κάθε Σάββατο 10.30-11.45
2) 5 ετών , Α΄ + Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ κάθε Σάββατο 11.45 – 13.00
3) Γ΄, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ κάθε Δευτέρα 4.30 – 5.50 μμ
4) ΕΦΗΒΙΚΟ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ και ΛΥΚΕΙΟ κάθε Σάββατο 4-6 μμ.
5) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ για εξετάσεις σε δραματικές σχολές
Πληροφορίες 6972 210 895
Κατηγορίες: ΝΕΑ