ΦΟΜ

«Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη

 

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: Αγγλικά

: Αριστοφάνης

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: 21/11/1992