ΦΟΜ
Ημερομηνία παράστασης: 04/05/1982 9:00 μμ

«Γι’ ανάποδους» του Γ. Πασπάτη