ΦΟΜ

Αλέξανδρος Βακιρτζής (Έκθεση Ζωγραφικής)

 

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: Ελληνικά

: Βακιρτζής, Αλέξανδρος

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: Φιλοτεχνικός Όμιλος Μυτιλήνης

: 15/12/1993

Περισσότεροι σύνδεσμοι